The Credit Vehicle

De best renderende investering in Nederlandse woninghypotheken

CREDIVE biedt beleggers het meest efficiënte hypothekenplatform om te investeren in Nederlandse woninghypotheken tegen een optimale risico/rendementsverhouding

The Credit Vehicle

De best renderende investering in Nederlandse woninghypotheken

CREDIVE biedt beleggers het meest efficiënte hypothekenplatform om te investeren in Nederlandse woninghypotheken tegen een optimale risico/rendementsverhouding

Nieuwe mogelijkheden voor niet-bancaire investeerders

CREDIVE slaat de brug tussen niet-bancair investeringsvermogen en Nederlandse hypothecaire geldleningen. Als hypotheekregisseurs organiseren wij alles wat nodig is om de vraag naar funding voor Nederlandse hypotheken en het aanbod van nationaal en internationaal niet-bancair vermogen bij elkaar te brengen.
Zo krijgen aan de ene kant wereldwijde vermogensbeheerders toegang tot de aantrekkelijke asset class van Nederlandse hypotheken. En komt er aan de andere kant duurzaam voldoende geld (funding) beschikbaar voor de binnenlandse vraag naar hypothecaire geldleningen.

Bancaire hypotheekverstrekking stagneert

Probleem is dat aspirant-kopers op termijn steeds moeilijker aan een hypotheek lijken te kunnen komen. Zo is door de bankencrises de Europese regelgeving verscherpt. Banken willen of kunnen daardoor minder makkelijk hypotheken verstrekken. Terwijl consumptief krediet voor dit doel nagenoeg niet aantrekkelijk is.

Vermogensbeheerders zoeken alternatieve beleggingen

Dat biedt kansen voor nieuwe spelers voor wie bijvoorbeeld deze regelgeving niet geldt. Denk aan pensioenfondsen, verzekeraars en andere internationale vermogensbeheerders, waaronder private equity. Door de lage tot soms negatieve rendementen op bijvoorbeeld staatsleningen, zoeken zij alternatieve investeringsmogelijkheden (asset classes). Nederlandse hypotheken zijn in dat geval een aantrekkelijk alternatief, doordat Nederlandse consumenten over het algemeen uitstekend aan hun hypothecaire betalingsverplichtingen voldoen. Beleggen in Nederlandse woninghypotheken betekent voor vermogensbeheerders daarom: een relatief goed rendement bij laag risico!

Verlangen naar koopwoning blijft

Nederlandse consumenten houden de wens van een eigen woning. Meestal hebben zij daar een hypotheek voor nodig. De vraag naar hypothecaire geldleningen blijft. Die neemt zelfs toe, nu het economisch herstel zich voortzet.

The Credit Vehicle

Vermogensbeheerders zijn echter veelal niet thuis in de hypotheekmarkt. En willen zich helemaal niet bezighouden met hypotheekprocessen, laat staan met de marketing en distributie van hypotheekproposities. Juist daar komt CREDIVE in beeld.

Voor alle facetten van het hypotheekbedrijf

CREDIVE beschikt over de kennis, ervaring en partnerships in alle facetten van het hypotheekbedrijf. Van het aantrekken van vermogen, de structurering van de investeringen en het risicomanagement tot het ontwikkelen, vermarkten en administreren van de hypotheekleningen.

Door ervaren hypotheekexperts

Dit kunnen wij dankzij meer dan 30 jaar ervaring in de hypotheekmarkt: van bestuurlijk tot operationeel en bij zowel banken als non-bancaire geldverstrekkers, hypotheekadvies-organisaties en servicing-bedrijven. We hebben onze sporen aantoonbaar verdiend in deze markt.

ESG: Maatschappelijk verantwoord en zuiver

We willen met CREDIVE bijdragen aan een gezonde en duurzame sector. Die doet waarvoor ze bestemd is: mensen helpen hun (woon)wensen te realiseren met verantwoorde financiering. Vanzelfsprekend zien wij winstgevende mogelijkheden. Tegelijkertijd is ESG -maatschappelijke verantwoordelijkheid, zuiver ondernemen en de zorg voor het milieu- onze andere drijfveer. Dat ziet u terug in bijvoorbeeld onze productproposities, beloning en bedrijfskostenstructuur. Niet alleen nu, maar ook bij verdere groei. En uiteraard beschikken wij over alle benodigde vergunningen.

No-Nonsense Efficiency

Mede door onze maatschappelijk verantwoorde en zuivere en efficiënte bedrijfsvoering kunnen wij de kosten zo laag mogelijk houden. Sterker nog: wij speuren dagelijks voor u naar mogelijkheden om de kosten (blijvend) verder te verlagen. Dit resulteert in de best renderende hypothecaire investeringsmogelijkheden tegen zo min mogelijk basispunten aan kosten.

CREDIVE NODIGT U UIT

CREDIVE gaat graag met u in overleg over uw specifieke beleggingswensen en eisen en de mogelijkheden welke wij u kunnen bieden.

Over ons

CREDIVE is een zogenaamd masterservicing platform met een eigen formele hypotheekverstrekker (de zgn. Lender of Record) Credo Hypotheken B.V.

Het CREDIVE platform en haar hypotheekverstrekker Credo Hypotheken hebben inmiddels de benodigde vergunningen van de toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) verleend gekregen. Verder opereert CREDIVE geheel compliant met de Gedragscode en met alle geldende wet- & regelgeving, waarop tevens wordt toegezien vanuit dezelfde Nederlandse toezichthouder AFM.

Binnen dit toezichtkader heeft CREDIVE evenwel een unieke propositie weten te ontwikkelen met enkele innovatieve en onderscheidende productkenmerken; USP’s die nieuw zijn in de markt en heldere voordelen opleveren voor zowel de hypotheekklanten als ook voor investeerders.

CREDIVE is opgericht door Albert Trox en Frans de Kievit, die in de loop der tijd de beste en meest ervaren specialisten uit het werkveld hebben weten aan te trekken voor elke kerndiscipline die benodigd is voor een volwaardig hypothekenplatform. Al met al is inmiddels een zeer ervaren management team aangesteld bestaande uit 6 kundige professionals met een uitgebreid track-record opgedaan bij verschillende vooraanstaande financiële instellingen.

De lean & mean CREDIVE onderneming opereert op basis van een zogenaamd ‘outsourced business model’ waarbij specialisten worden ingeschakeld voor enkele deelprocessen, zoals bijvoorbeeld voor de leningadministratie en trust services. Voor het advies inzake de hypotheekproposities is CREDIVE relaties aangegaan met de 5 meest vooraanstaande intermediaire distributieorganisaties in de Nederlandse markt en welke inmiddels aan het Credive platform zijn verbonden.

Op grond van bovenstaande strategie en gemaakte keuzes biedt CREDIVE geïnteresseerde beleggers uit binnen- en buitenland enkele doeltreffende mogelijkheden om te investeren in Nederlandse hypotheekleningen. Daartoe heeft CREDIVE enkele uiterst efficiënte en reeds bewezen investment structuring modellen ingericht op basis waarvan zowel on- als off-balance investeringen worden gefaciliteerd (in ‘whole loans’ of in een RMBS/securitisatie).

CREDIVE gaat graag met u in overleg over uw specifieke beleggingswensen en eisen en de mogelijkheden welke wij u kunnen bieden.